Trang chủ » Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại

6 Bước cài đặt tiện ích mua hàng trên điện thoại cùng Mua Từ Hàn Quốc

‍BƯỚC 1: CÀI ĐẶT KIWI BROWSER

1

Vào <CH Play> tìm kiếm và cài đặt <KIWI BROWSER>

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Khởi chạy ứng dụng và đồng ý các điều khoản

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai
‍Bước 2: Cài đặt EXTENSION

1

Vào cài đặt KIWI BROWSER chọn <Tiện ích mở rộng>

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Chọn <+(from store)>

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

3

Tìm <Mua Từ Hàn Quốc> chọn <Thêm vào Chrome> để hoàn tất cài đặt

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai
BƯỚC 3 : Đăng kí / Đăng nhập tài khoản

1

Chọn <Đăng ký> và điền đầy đủ thông tin

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Kiểm tra email và xác nhận thông tin

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

3

Đăng nhập vào tài khoản đã tạo

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai
Bước 4: Mua hàng & Thanh toán đơn hàng

1

Chọn <Trang web cho máy tính >

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Chọn trang web mua hàng yêu thích

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

3

Chọn sản phẩm, xem các đặc tính kèm theo và bấm <Thêm vào giỏ hàng>

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

4

Kiểm tra thông tin sản phẩm và xác nhận thanh toán

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

5

Cập nhật thông tin thanh toán

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

6

Dùng app ngân hàng để quét QR thanh toán hoặc chuyển khoản đến STK của Mua từ Hàn Quốc với nội dung in đậm trong khung

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai
Bước 5: Thanh toán phí vận chuyển

1

Vào <Đơn hàng> xác nhận phí vận chuyển chọn <Thanh toán phí vận chuyển>

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Dùng app ngân hàng để quét mã QR thanh toán phí vận chuyển hoặc chuyển khoản đến STK của Mua từ Hàn Quốc với nội dung in đậm trong khung

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai
Bước 6: Nhận hàng

1

Kiểm tra trạng thái đơn hàng
(Đơn hàng sẽ được giao đến trong 3 đến 10 ngày tới)

Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

2

Nhận hàng và Viết đánh giá

 
Hướng dẫn mua hàng bằng điện thoại 12 Tháng Mười Hai

XIN CẢM ƠN